FACET

Voorbeeldvragen Wiskunde

De diagnose voor wiskunde wordt opgebouwd vanuit de domeinen van de wiskunde. De toetsen op deze pagina geven per leerniveau en per domein voorbeelden van vragen horende bij dat domein met een toelichting. Zo krijgt u inzicht wat voor type vragen gebruikt worden om tot een diagnose te komen.

Examen-/toetsnaam
HAVO D Meten en meetkunde
VMBO-BB D Meten en meetkunde
HAVO F Informatieverwerking en onzekerheid
VWO B Getallen
VMBO-BB E Verbanden en formules
HAVO E Verbanden en formules
VMBO-GT D Meten en meetkunde
VWO E Verbanden en formules
VMBO-GT C Verhoudingen
VMBO-BB C Verhoudingen
VWO C Verhoudingen
VMBO-KB C Verhoudingen
HAVO B Getallen
VMBO-BB B Getallen
VWO F Informatieverwerking en onzekerheid