FACET

Voorbeeldvragen Nederlands

De diagnose voor Nederlands schrijfvaardigheid wordt opgebouwd vanuit hoofdaspecten en deelaspecten. De toetsen op deze pagina geven per leerniveau en per deelaspect voorbeelden van vragen horende bij dat deelaspect met een toelichting. Zo krijgt u inzicht wat voor type vragen gebruikt worden om tot een diagnose te komen.

Examen-/toetsnaam
VWO 2.2 Juiste volgorde, indeling en lay-out in teksten aanbrengen
VMBO-GT 4.2 Overige regelgeleide spelling correct toepassen
VWO 1.1 Voorkennis en informatiebehoefte inschatten bij lezer
VWO 1.3 Schrijfdoel bepalen
VMBO-KB 1.3 Schrijfdoel bepalen
VWO 3.2 Passende schrijfstijl hanteren en samenhang op zinsniveau aanbrengen
VWO 1.2 Toonzetting op lezer afstemmen
VMBO-GT 1.3 Schrijfdoel bepalen
VMBO-GT 3.1 Correcte zinsbouw hanteren
VMBO-BB 4.1 Werkwoorden correct spellen
HAVO 3.2 Passende schrijfstijl hanteren en samenhang op zinsniveau aanbrengen
VMBO-GT 2.3 Samenhang tussen tekstelementen aanbrengen
HAVO 2.3 Samenhang tussen tekstelementen aanbrengen
HAVO 2.4 Standpunt weergeven en van passende argumenten voorzien
VWO 4.3 Leestekens en hoofdletters correct hanteren