FACET

Voorbeeldvragen Engels

De diagnose voor Engels schrijfvaardigheid wordt opgebouwd vanuit hoofdaspecten en deelaspecten. De toetsen op deze pagina geven per leerniveau en per deelaspect voorbeelden van vragen horende bij dat deelaspect met een toelichting. Zo krijgt u inzicht wat voor type vragen gebruikt worden om tot een diagnose te komen.

Examen-/toetsnaam
VMBO-KB 3.2 Woordgebruik functioneel variëren
HAVO 4.1 Woordvolgorde en zinsconstructie functioneel hanteren
VMBO-KB 3.1 Passende woorden en woordcombinaties gebruiken
VMBO-GT 3.2 Woordgebruik functioneel variëren
VMBO-BB 1.1 Toonzetting en register afstemmen
VWO 3.2 Woordgebruik functioneel variëren
HAVO 1.2 Conventies bij tekstsoort gebruiken
VWO 1.2 Conventies bij tekstsoort gebruiken
HAVO 1.1 Toonzetting en register afstemmen
VMBO-GT 4.2 Passende spelling en interpunctie hanteren
VWO 3.1 Passende woorden en woordcombinaties gebruiken
VMBO-KB 4.1 Woordvolgorde en zinsconstructie functioneel hanteren
HAVO 2.1 Tekststructuur en verbanden aanbrengen
HAVO 3.2 Woordgebruik functioneel variëren
VMBO-BB 4.2 Passende spelling en interpunctie hanteren