FACET

Centrale examens

Welkom op de oefenomgeving van Facet. Je kunt hier oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met Facet worden afgenomen. Selecteer een voorbeeldexamen en klik op 'Start examen/toets'.

Examen-/toetsnaam
VMBO BB natuur- en scheikunde 1 2017 examenvariant 2
VMBO KB Duits 2014 variant h1 voorbeeld
VMBO BB economie 2018 - opgavenset
VWO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO KB economie 2018 examenvariant 2
VMBO BB biologie 2019 - examenvariant
VMBO BB wiskunde 2016 variant 03 voorbeeld
VMBO BB geschiedenis 2018 - opgavenset
VMBO BB geschiedenis 2019 - opgavenset
VMBO KB wiskunde 2019 - examenvariant 1
VMBO KB Nederlands 2019 - examenvariant 1 - MET spellingcontrole
VMBO KB wiskunde 2016 variant 03 voorbeeld
VMBO dans 2017 - oefenopgaven
VMBO BB aardrijkskunde 2016 variant 02 voorbeeld
VMBO KB Engels 2018 - opgavenset