FACET

Centrale examens

Welkom op de oefenomgeving van Facet. Je kunt hier oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met Facet worden afgenomen. Selecteer een voorbeeldexamen en klik op 'Start examen/toets'.

Examen-/toetsnaam
VMBO BB natuur- en scheikunde 1 2017 examenvariant 2
VMBO BB economie 2018 - opgavenset
VMBO KB economie 2021 - examenvariant 2
VMBO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO BB wiskunde 2016 - examenvariant 1
VMBO KB biologie 2021 - examenvariant 2
VWO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO BB geschiedenis 2018 - opgavenset
VMBO KB economie 2018 examenvariant 2
VMBO BB geschiedenis 2019 - opgavenset
HAVO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO KB Duits 2021 - examenvariant - dos
VWO kunst 2021 tijdvak 3R
VMBO KB Nederlands 2021 - examenvariant 1 - dos
VMBO drama 2022 tijdvak 1