FACET

Centrale examens

Welkom op de oefenomgeving van Facet. Je kunt hier oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met Facet worden afgenomen. Selecteer een voorbeeldexamen en klik op 'Start examen/toets'.

Examen-/toetsnaam
VMBO BB natuur- en scheikunde 1 2017 examenvariant 2
VMBO KB Duits 2014 variant h1 voorbeeld
VMBO BB economie 2018 - opgavenset
VMBO BB geschiedenis 2018 - opgavenset
VMBO KB economie 2018 examenvariant 2
VMBO BB geschiedenis 2018 - examenvariant
VMBO KB geschiedenis 2015 variant h1 voorbeeld
VMBO KB biologie 2014 variant h1 voorbeeld
VMBO KB economie 2018 examenvariant 1
VMBO KB Engels 2018 - opgavenset
VMBO BB biologie 2015 variant h1 voorbeeld
VMBO BB biologie 2017 examenvariant 2
VMBO BB wiskunde 2017 opgavenset
VMBO BB Nederlands 2017 examenvariant 2
VWO muziek - analyseopdracht Bach