FACET

Centrale examens

Welkom op de oefenomgeving van Facet. Je kunt hier oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met Facet worden afgenomen. Selecteer een voorbeeldexamen en klik op 'Start examen/toets'.

Examen-/toetsnaam
VMBO BB natuur- en scheikunde 1 2017 examenvariant 2
VMBO KB Duits 2014 variant h1 voorbeeld
VMBO KB Duits 2014 variant h1 voorbeeld
VMBO BB economie 2018 - opgavenset
VMBO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO BB geschiedenis 2018 - opgavenset
VMBO BB wiskunde 2016 variant 03 voorbeeld
VWO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO KB economie 2018 examenvariant 2
VMBO KB Nederlands 2019 - examenvariant 1 - MET spellingcontrole
VMBO BB geschiedenis 2019 - opgavenset
HAVO muziek 2021 tijdvak 2
VMBO BB biologie 2019 - examenvariant
VMBO muziek 2021 tijdvak 1
HAVO kunst 2021 tijdvak 1